Επιστροφές Προιόντων

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε σχετικά μέσω τηλεφώνου στο 211 019 56 47, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@stathmosbooks.gr ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας εξυπηρετεί εντός του χρονικού ορίου που προσδιορίζεται παραπάνω, ώστε να σας καθοδηγήσουμε για τον τρόπο και τον τόπο αποστολής.

Ειδικότερα ανά περίσταση:

Ελαττωματικό προϊόν:  Πριν από την κάθε αποστολή, ελέγχουμε ότι το προϊόν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Σε περίπτωση όμως, που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν το οποίο διέφυγε της προσοχής μας , μπορείτε να μας το επιστρέψετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, εσωκλείοντας το παραστατικό πώλησης, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία μας ώστε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Μόλις το παραλάβουμε και με την προϋπόθεση ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή με άλλο, κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Ελαττωματικό θεωρείται το βιβλίο που είναι κακέκτυπο, έχει λευκές σελίδες ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που καθιστά αδύνατη την ανάγνωση του.

Φθορές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο ή το εσωτερικό του βιβλίου που οφείλονται στην ηλικία του βιβλίου, σε προηγούμενη χρήση ή κακή μεταχείριση και άλλα, ειδικότερα στα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη “Παλαιοβιβλιοπωλείο” και “Προσφορές Σταθμός” και βρίσκονται στις αντίστοιχες κατηγορίες, είναι αναμενόμενες και έχουν συνυπολογιστεί κατά την τιμολόγηση του προϊόντος, μειώνοντας την τιμή του. Σε καμία περίπτωση τα παραπάνω προϊόντα δεν θεωρούνται ελαττωματικά και δεν αποτελούν αιτία επιστροφής, εφόσον οι φθορές αυτές δεν παρεμποδίζουν την ανάγνωση του βιβλίου.

Υπαναχώρηση:  Η επιστροφή προϊόντων γίνεται εντός 14 ημερών εσωκλείοντας το παραστατικό πώλησης. Τα επιστρεφόμενα αγαθά θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και να μην φέρουν καμία ένδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ή φωτοτυπηθεί, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενά τους (εξαρτήματα, έντυπα χαρακτηριστικών, αυτοκόλλητα, δώρα κ.τ.λ.). Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε την αξία των βιβλίων που λάβαμε από εσάς με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την υπαναχώρησή σας. Εσείς οφείλετε να επιστρέψετε ταχυδρομικώς (με δικά σας έξοδα) τα αγαθά της εταιρείας μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Φέρετε ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Επισημαίνουμε ότι διατηρείτε εσείς την ευθύνη να φθάσουν τα επιστρεφόμενα είδη σε εμάς. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιστρεφόμενα προϊόντα που χάνονται κατά τη διάρκεια της επιστροφής.

Για να είναι αποδεκτή η επιστροφή, θα πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει επιστροφές/ανταλλαγές προϊόντων τα οποία δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους Όρους Επιστροφής.