Ελληνική μυθολογία – Τόμοι 3 (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

Ελληνική μυθολογία – Τόμοι 3 (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

30.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1036592
Εκδότης:
ISBN:
Αριθμός Σελίδων:
Έτος Έκδοσης:

Περιγραφή

Η μελέτη αυτών των μύθων υπήρξε, αντίθετα, το κύριό μας θέμα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την ιστορία τους, ανεβαίνοντας, όσο ήτανε δυνατό, στις πιο παλιές τους ελληνικές μορφές, για να δείξουμε τις παραλλαγές τους και να σημειώσουμε τις τροποποιήσεις που είχαν υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. Συνθέτοντας αυτό το έργο, σκεφτήκαμε προπάντων να προσφέρουμε στους φίλους της ελληνικής αρχαιότητας μια ωφέλιμη βοήθεια για τη μελέτη των κειμένων, ιδιαίτερα των κειμένων των ποιητών, όπου η μυθολογία κατέχει μια τόσο πλατιά θέση.
Μας φάνηκε, σύγχρονα, πως δε μπορούσαμε ν’ αφήσουμε ν’ αγνοούν οι αναγνώστες μας τις διάφορες ερμηνείες, που, τα τελευταία χρόνια, προσπάθησαν να αποδώσουν τους ελληνικούς μύθους και να εξηγήσουν την καταγωγή τους. Είμαστε από κείνους που νομίζουν, ότι οι περισσότερες μυθολογικές επινοήσεις της Ελλάδας είχαν κάποτε μια σημασία, πως κρύβουν μιαν αληθινή ποίηση της Φύσης, που συχνά μας ξεφεύγει το μυστικό της, αλλά μπορούμε κάποτε-κάποτε να το ανακαλύπτουμε. Θα βρει λοιπόν κανένας εδώ, δίπλα στην έκθεση των γεγονότων, μερικές προσπάθειες ερμηνείας. Οι ασχολούμενοι με τη συγκριτική μυθολογία θα μας βρούνε, δίχως άλλο, πάρα πολύ δειλούς. Εκείνοι πάλι που είναι ξένοι σ’ αυτό το είδος μελέτης και τ’ αυστηρά πνεύματα που δε δέχονται καμιά κατάφαση που δε στηρίζεται σε αδιάσειστες αποδείξεις, θα μας κατηγορήσουνε για παράτολμους. Θα βρει σίγουρα κανένας εδώ πιότερες από μια υποθέσεις που μπορούν να επισύρουν την κριτική. Αλλά οι υποθέσεις μπορούν να παραμεριστούν ολότελα από μιαν επιστήμη όπως η μυθολογική επιστήμη, που, από την ίδια τη φύση της, δε θα μπορούσε να επιζητήσει και ν’ αξιώσει μια μαθηματικήν ακρίβεια; (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)