Ιστορία Βυζαντινού κράτους (Τόμος Α’) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

-57%

Ιστορία Βυζαντινού κράτους (Τόμος Α’) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

30.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1136916
Εκδότης:
ISBN:
Αριθμός Σελίδων: 811
Έτος Έκδοσης: 1974

Περιγραφή

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ
Β. ΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΕΠΟΧΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ
2. Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ
3. Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ – ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙΜΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
2. ΑΜΥΝΑ
3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
5. ΦΟΡΟΙ
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ