Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-47%

Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

15.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1158932
Εκδότης:
ISBN:
Αριθμός Σελίδων:
Έτος Έκδοσης:

Περιγραφή

Η χώρα μας, για να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να ανυψώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση και ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς ρεαλιστική μακροπρόθεσμη επένδυση. Συχνά λένε ότι η εκπαίδευση κοστίζει, είναι ακριβή. Αυτό δεν ισχύει. Η έλλειψη της εκπαίδευσης είναι ακριβή. Κοστίζει για το άτομο το οποίο δεν μπορεί να βρει εργασία. Κοστίζει για την κοινωνία, όταν δεν έχει στους κόλπους της ένα καλά εκπαιδευμένο άτομο. Τα σχολεία του 21ου αιώνα πρέπει να είναι “έξυπνα σχολεία”. Σχολεία, τα οποία να μπορούν να παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται οι μαθητές για να μαθαίνουν μόνοι τους, δηλαδή να δημιουργούν και να αυτενεργούν· να έχουν δασκάλους και καθηγητές που θα διαδραματίζουν το ρόλο του υποστηρικτή και διευθυντές οι οποίοι θα παρέχουν στους συνεργάτες τους (εκπαιδευτικούς) τα μέσα για να επιτύχουν στο έργο τους. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι στα “έξυπνα σχολεία” το όραμα σχετίζεται με το μετασχηματισμό του σχολικού συστήματος. Αν τα σχολεία συνεχίσουν να λειτουργούν με το σημερινό τρόπο, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. όμως είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν και να εκσυγχρονιστούν. Το μόνο αποτελεσματικό και εκσυγχρονιστικό μέσο για το μετασχηματισμό αυτό είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα. Πρέπει να μεταβάλουμε τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό διοικείται. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στην κουλτούρα του σχολείου. Οφείλουμε να εξαλείψουμε τα όρια τα οποία υπάρχουν στις διάφορες βαθμίδες ή στην ίδια βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, γιατί στα σχολεία δεν πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστές αλλά μόνο συνεργάτες. (. . .)