Λεξικόν Ομηρικόν (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Περιγραφή

Λεξικόν Ομηρικόν 

ΠΕΡΙΕΧΟΝ

πάσας τας παρ’ Ομήρω και τοις Ομηριδαις ευρισκόμενας λέξεις