Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

-56%

Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

50.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1143415
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
ISBN: 978-960-15-2267-8
Αριθμός Σελίδων: 1480
Έτος Έκδοσης: 2009

Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο SKU: 1143415 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Στην παρούσα 14η έκδοση έχει γίνει εξυπαρχής επεξεργασία του συνόλου της ύλης καθόσον, αφενός στην πολυδαίδαλη φορολογική νομοθεσία επηνέχθησαν, κατά τα καθιερωμένα, πολλές και εκτεταμένες τροποποιήσεις που επιβάλλουν την προσαρμογή των περιλαμβανομένων στο παρόν αντίστοιχων λογιστικοφορολογικών χειρισμών, αφετέρου κατά τη διετή εφαρμογή των εκτεταμένων τροποποιήσεων του κωδ. Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιριών” με το Ν. 3604/2007 και την τετραετή εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ προέκυψαν διάφορα θέματα και πρέπει και με τις δοθείσες σε αυτά λύσεις να ενημερωθεί το παρόν έργο. Επίσης, το παρόν πρέπει να ενημερωθεί και με τις τροποποιήσεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, οι οποίες άρχισαν να ξεπερνούν, σε συχνότητα και έκταση, τις τροποποιήσεις της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας (!!!).
Η επεξεργασία των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επικεντρώνεται κυρίως:
– αφενός στον εντοπισμό των κυριότερων διαφορών μεταξύ αυτών και των εφαρμοζόμενων στη χώρα μας Λογιστικών προτύπων που προέρχονται από τις Οδηγίες της ΕΕ και περιλαμβάνονται στον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, καθώς και στην επισήμανση των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από την ανορθόδοξη επιβολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, σε αντίθεση με τα εφαρμοζόμενα στις άλλες χώρες της ΕΕ,
– αφετέρου στην υπόδειξη νέων λογαριασμών και των κανόνων λειτουργίας τους, που κατά τη γνώμη του συγγραφέα πρέπει να προστεθούν στους χρησιμοποιούμενους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ (σε παράπλευρο μηχανογραφικό υποσύστημα) για την αντιμετώπιση των λογιστικών χειρισμών που προκύπτουν από την (υποχρεωτική ή προαιρετική) εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.
Επιδίωξη του συγγραφέα και πάλι είναι με το παρόν έργο, προϊόν πολυετούς και πολύμοχθης προσπάθειας, να προσφέρει στα λογιστικά στελέχη των επιχειρήσεων και λοιπούς ενδιαφερόμενους ένα ολοκληρωμένο και πλήρως ενημερωμένο βοήθημα εφαρμογής του ΕΓΛΣ και των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, στο οποίο να περιλαμβάνεται συγκεντρωμένη σε ένα τόμο η συνδυαστική εξέταση, από άποψη λογιστική και νομική (ιδίως δικαίου εταιριών) καθώς και φορολογική, του συνόλου των θεμάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι ασκούν το πλέον υπεύθυνο, πολύμοχθο και αγχώδες επάγγελμα, αφού πρέπει να αντιμετωπίζουν, εκτός από τα λογιστικομηχανογρασφικά και χρηματοδοτικά θέματα, και όλα τα πολύπλοκα θέματα που προκύπτουν από την πολυδαίδαλη και συχνότατα τροποποιούμενη φορολογική αλλά και εμπορική νομοθεσία.