Ελληνόγλωσσα στιχουργήματα Ιταλών λογίων (ΙΖ΄-ΙΘ΄ αιώνες) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Περιγραφή

Η Ακαδημία Arcadia της Ρώμης και η ελληνική παράδοση

[…] Τα 32 ελληνόγλωσσα στιχουργήματα που συνέθεσαν -σε ελεγειακά κυρίως δίστιχα- μέλη της Arcadia, κατά τους ΙΖ΄-ΙΘ΄ αιώνες, και που δημοσιεύω στον παρόντα τόμο, τα επεσήμανα στο Αρχείο της Ακαδημίας αυτής, και συγκεκριμένα σε ορισμένους από τους εκεί φυλασσόμενους 41 ογκώδεις τόμους των αρκαδικών Manoscritti. Στους τόμους αυτούς έχουν συρραφεί όλα τα σωζόμενα κείμενα που είχαν γράψει στα ιταλικά, λατινικά ή ελληνικά οι Arcadi και που τα απήγγειλαν στις συναθροίσεις τους (adunanze), από την Ίδρυση της Ακαδημίας τους (1690) έως και τις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα.

Στον εντοπισμό αυτών των κειμένων βοηθήθηκα ιδιαίτερα από τον σχετικό κατάλογο που επιμελήθηκε η Barbara Tellini Santori, ενώ για τον σχολιασμό τους πολύτιμες στάθηκαν οι συμβουλές που μου έδωσε ο Πρόεδρος της Arcadia κ. Aulo Grfeco, Καθηγητής της Ιταλικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Για τον λόγο αυτόν, καθώς και για την πρότασή του να συμπεριληφθώ στους Ξένους Εταίρους της Arcadia (που έγινε δεκτή από την ολομέλεια των Τακτικών Εταίρων της, στις 16.3.1993), του απευθύνω για άλλη μια φορά τις θερμές μου ευχαριστίες. […]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)