Θεμελιώδεις αρχές της νοσηλευτικής (Tόμοι 3) (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-44%

Θεμελιώδεις αρχές της νοσηλευτικής (Tόμοι 3) (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

120.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1037466

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

ISBN: 960-399-088-4

Αριθμός Σελίδων: 1996

Έτος Έκδοσης: 2006

Περιγραφή

Νοσηλευτική ως επιστήµη υγείας ποτέ πριν στο παρελθόν δεν αντιµετώπιζε τόσες προκλήσεις όσες σήµερα στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της εξειδίκευσης και των συνεχών αµφισβητήσεων και µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων φροντίδας υγείας. Ωστόσο, το γνωστικό αντικείµενο της Νοσηλευτικής παραµένει ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του τόσο στα φυσιολογικά φαινόµενα της ζωής όσο και στη νόσο. Η Νοσηλευτική Επιστήµη µελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά τις αντιδράσεις του ατόµου/οικογένειας/κοινότητας σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλήµατα υγείας, ενώ η νοσηλευτική πρακτική είναι θεραπευτική διαπροσωπική διεργασία που στοχεύει στην πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, στην αποκατάσταση της υγείας, την προαγωγή της ευεξίας και την οµαλή προσαρµογή των ατόµων σε κρίσιµες καταστάσεις.
Επίσης, αν και τις τελευταίες δεκαετίες οι νοσηλευτές βιώνουν µια συναρπαστική περίοδο ταχύτατης επέκτασης του ρόλου τους τόσο στο χώρο του νοσοκοµείου όσο και της κοινότητας, οι θεµελιώδεις αρχές της επιστήµης και τέχνης της Νοσηλευτικής φροντίδας εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα για την άσκηση της Νοσηλευτικής σε οποιoδήποτε περιβάλλον. Η έλλειψη ενός βιβλίου που να καλύπτει σφαιρικά αυτό το θέµα, αλλά και η επιτακτική ανάγκη παροχής ενός διδακτικού βιβλίου στους φοιτητές της Νοσηλευτικής, αποτέλεσαν το κίνητρο για την έκδοση του παρόντος συγγράµµατος.
Η επιλογή του βιβλίου “Fundamentals of Nursing Practice: The Art & Science of Nursing” των Taylor C., Lillis C & LeMone Ρ, για µετάφραση έγινε γιατί θεωρούµε ότι το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται µε σαφήνεια και πληρότητα στο ευρύτατο φάσµα των επιστηµονικών γνώσεων, των δεξιοτήτων, της ευαισθησίας και της δέσµευσης που απαιτούνται για την άσκηση της Νοσηλευτικής. Υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση, εισαγάγει στην Επιστήµη της Νοσηλευτικής και αναλύει τις αναγκαίες γνωστικές, συναισθηµατικές, ψυχοκινητικές, συναισθηµατικές, διαπροσωπικές και ηθικές/νοµικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εξατομικευμένη νοσηλευτική προσέγγιση ασθενών και υγιών ατόμων, οικογενειών και κοινότητας. […] (από τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση)