Ανατομική του Ανθρώπου (Τόμοι 2) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Περιγραφή

Ανατομική του Ανθρώπου (Τόμοι 2)

Τόμος 1: Γενικόν μέρος – Κεφαλή – Τράχηλος, θώραξ
Τόμος 2: Κοιλία – Πύελος