Αρχές και Εφαρμογές της Ανοργάνου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας (Τόμοι 2) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

-43%

Αρχές και Εφαρμογές της Ανοργάνου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας (Τόμοι 2) (Παλαιοβιβλιοπωλείο)

60.00 Με ΦΠΑ

Περιγραφή

Η μελέτη και κατανόηση της Βιοχημείας προϋποθέτει στέρεες βάσεις Χημείας. Για τον λόγο αυτό διδάσκεται η Γενική, Ανόργανος και Οργανική Χημεία στα πρώτα εξάμηνα των Σχολών εκείνων (όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία) που περιλαμβάνουν την Βιοχημεία στον κύκλο των βασικών μαθημάτων.
Η εμπειρία μας από την διδασκαλία της Βιοχημείας σε Σχολές διαφόρων κατευθύνσεων, δείχνει ότι, ιδιαίτερα στις Σχολές Επιστημών Υγείας, υπάρχει μια “επιφύλαξη” όσον αφορά στο μάθημα της Βιοχημείας, που θεωρείται “δύσκολο” και προβληματίζει τους φοιτητές ως προς την σκοπιμότητά του. Συχνά ακούγονται σχόλια όπως: “Τί την θέλουμε τη Βιοχημεία, αφού εμείς θα γίνουμε γιατροί;”. Ακόμη πιο έντονη είναι η επιφύλαξη των φοιτητών όσον αφορά στη σκοπιμότητα της διδασκαλίας της Ανόργανης και Οργανικής Χημείας.
Είναι, επομένως, ουσιαστικής σημασίας να καταδειχθεί στον πρωτοετή φοιτητή το αυτονόητο, δηλαδή ότι η Βιοχημεία στηρίζεται στις βασικές αρχές της Ανόργανης και Οργανικής Χημείας και ότι Ανόργανος, Οργανική και Βιολογική Χημεία αποτελούν ενιαίο σύνολο, που αν αντιμετωπισθεί έτσι θα γίνει ευκολότερα προσπελάσιμο και κατανοητό. Επιπλέον, και εξίσου σημαντικό, είναι να καταδειχθεί πολύ ενωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία η σχέση Χημείας-Βιοχημείας με την Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες, ιδιαίτερα με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών, πράγμα όχι ιδιαίτερα δύσκολο στον ανατέλλοντα αιώνα της Μοριακής Ιατρικής.
Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να μεταφράσουμε στην Ελληνική το σύγγραμμα “Αρχές και Εφαρμογές της Ανόργανου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας”. Είναι ένα σύγγραμμα που αντιμετωπίζει τους επισημανθέντες προβληματισμούς μας. Δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη θεώρηση της Ανοργάνου, της Οργανικής και της Βιολογικής Χημείας και την αλληλοεξάρτησή τους, αναπτύσσει τις βασικές αρχές της Χημείας και την άμεση χρησιμοποίησή τους για την κατανόηση των βιομορίων και των βιοχημικών αντιδράσεων, εξασθενίζοντας με τον τρόπο αυτό τα διαχωριστικά όρια μεταξύ Οργανικής και Βιολογικής Χημείας. […]